งาน Lambretta club Thailand Episode แลมเหนือเมฆ

งาน Lambretta club Thailand Episode แลมเหนือเมฆ ณ เขาค้อยอดดอยปาร์ค จังหวัดเพรชบูรณ์ วันที่ 26 มกราคม 2556 นี้

 

งาน Lambretta club Thailand Episode แลมเหนือเมฆ