ประกวดจักรยานโบราณ งานมหัศจรรย์ล้านนา

ประกวดจักรยานโบราณ งานมหัศจรรย์ล้านนา เมืองกระดาษสาบ้านต้นเปา


วันที่เสาร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556

ณ ลานหน้าร้านสมบูรณ์กระดาษสา

บ้านต้นเปา

อ.สันกำแพง

จ.เชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 086-9156001