ขอเชิญร่วมทำบุญวัดพระบาทน้ำพุ

ขอเชิญร่วมทำบุญวัดพระบาทน้ำพุ

 

http://www.thaiscooter.com/forums/content.php?r=1213-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B8