ทิปเขาค้อ-ภูทับเบิก-รูท12 3 วัน 2 คืน

ทิปเขาค้อ-ภูทับเบิก-รูท12 3 วัน 2 คืน หนาวมากไปให้ได้นะครับ
ทิปเขาค้อ-ภูทับเบิก 

http://www.thaiscooter.com/forums/content.php?r=1020