ลุ้นท่อง ITALYไปกับ PIRELLI (TOUR ITALY WITH PIRELLI) เพียงซื้อยางบิ๊กไบค์

ลุ้นท่อง ITALYไปกับ PIRELLI (TOUR ITALY WITH PIRELLI) เพียงซื้อยางบิ๊กไบค์ ลุ้นท่อง Italyไปกับ Pirelli (Tour Italy with Pirelli) เพียงซื้อยางบิ๊กไบค์ประเภทเรเดียล 1 คู่ และส่งใบรับประกันกลับมาที่บริษัท ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556  

ลุ้นท่อง ITALYไปกับ PIRELLI (TOUR ITALY WITH PIRELLI) เพียงซื้อยางบิ๊กไบค์

Pirelli

ลุ้นท่อง Italyไปกับ Pirelli (Tour Italy with Pirelli)

เพียงซื้อยางบิ๊กไบค์ประเภทเรเดียล 1 คู่
และส่งใบรับประกันกลับมาที่บริษัท

ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556