Bangkok Motorbike Festival 2013

Bangkok Motorbike Festival 2013

Bangkok Motorbike Festival 2013

งานมหกรรมรถจักรยานยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตรา Chang, นิตยสาร Fast Bikes Thailand, หนังสือพิมพ์ M2F,ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และค่ายรถจักรยานยนต์ชั้นนำของเมืองไทย ขอท้าผู้มีทักษะการขับขี่มอเตอร์ไซค์ยอดเยี่ยม ร่วมประชันฝีมือในเกมแห่งความท้าทาย “BMF GYMKHANA 2013” การแข่งขันขี่สลาลมครั้งแรกในประเทศไทย ที่พร้อมระเบิดความมันกันถึง 3 รุ่น 3 สไตล์ ชิงโล่เกียรติยศและรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย มูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท ด่วน…รับจำนวนจำกัดเพียง 200 คัน เท่านั้น!!

 

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18  มกราคม  2556

รุ่นการแข่งขัน  แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามขนาดเครื่องยนต์ ดังนี้

1. รุ่น G-1       สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 150 ซีซี

2. รุ่น G-2       สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์เกิน 150 ซีซี แต่ไม่เกิน 600 ซีซี

3. รุ่น G-3       สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ 600 ซีซี ขึ้นไป

 

เงื่อนไขในการสมัคร

     1. ผู้เข้าแข่งขัน

– มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

– ไม่จำกัดเพศ สัญชาติ และการศึกษา

– ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ประเทศไทย (ที่ยังไม่ขาดอายุ ณ วันที่เข้าร่วมแข่งขัน)

– ต้องเป็นเจ้าของรถอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทยเท่านั้น

     2. รถที่ใช้ในการแข่งขัน

– ต้องเป็นรถที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามที่กฎหมายไทยระบุไว้

– สภาพรถถูกต้องตามที่กฎหมายไทยกำหนด

– รถจักรยานยนต์ 1 คัน ต่อผู้สมัคร 1 คน

 

วิธีการสมัคร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิ้งค์ด้านล่างพร้อมระบุประเภทในการแข่งขันให้ชัดเจน ส่งมาที่อีเมล thailandmotorbikefest@gmail.com พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– รูปถ่ายผู้สมัคร (หน้าตรง)

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– สำเนาเล่มทะเบียน ประเทศไทย (ยืนยันความเป็นเจ้าของรถ)

– สำเนาใบขับขี่รถจักรยานยนต์  ประเทศไทย (ต้องยังไม่ขาดอายุ ณ วันที่เข้าร่วมแข่งขัน )

               – ภาพถ่ายจริงของรถในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล (.jpg) ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 150 dpi จำนวน 4 รูป
(ภาพด้านซ้าย, ด้านขวา, ด้านหน้า และด้านหลัง ของรถ อย่างละ 1 ภาพ)

               – สำเนาหลักฐานการโอนเงิน

 

อัตราค่าสมัครและการชำระเงิน

1. รุ่น G-1  300 บาท / 1 Run

2. รุ่น G-2  400 บาท / 1 Run

3. รุ่น G-3  500 บาท / 1 Run

โอนผ่านบัญชี…  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไซเคิล คัลเจอร์

ธนาคารทหารไทย สาขา เดอะไนน์   ประเภทบัญชีออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 124-2-03402-1

 

รางวัล

– อันดับที่ 1       เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล, ประกาศนียบัตรและของที่ระลึก

– อันดับที่ 2       เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และของที่ระลึก

– อันดับที่ 3       เงินรางวัล  5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และของที่ระลึก

– รางวัลชมเชย   จำนวน 2 รางวัล   ได้รับประกาศนียบัตร และของที่ระลึก

ที่มา : http://www.thailandmotorbikefestival.com/