Bike Market ตลาดนัดจักรยานสัญจร

Bike Market ตลาดนัดจักรยานสัญจร

 ครั้งที่ 13 ณ แบริ่งมอล์ ใต้สถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง
วันอาทิตย์ 27 ม.ค. 2556

ครั้งที่ 14 ณ ตลาดโรงเกลือ สายใต้ใหม่[ล่าสุด] พุทธมลฑล สาย 1
วันอาทิตย์ 10 ก.พ. 2556