แบบคำขอ Archive

  • วิธีการใช้งาน :   1. ท่านสามารถพิมพ์ผ่านทางบราวเซอร์โดยจะต้องพิมพ์เอกสารทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 2. สำหรับท่านที่ต้องการดาวน์โหลด ใช้การคลิกเมาส์ปุ่มขวา แล้วคลิกที่คำสั่ง Save Target As… 3. หากเอกสารฉบับใดมี 2 หน้า ขอให้พิมพ์เอกสารหน้า-หลัง ในกระดาษแผ่นเดียวกัน ** การใช้งานต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์สำหรับพิมพ์แบบฟอร์ม    ตรวจสภาพรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์       แบบคำขอโอนและรับโอน ดาวน์โหลด       แบบคำขออื่นๆ ดาวน์โหลด       แบบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ ดาวน์โหลด       หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด  ตรวจสภาพรถตามพระราชบัญญัติรถขนส่ง       แบบคำขออื่นๆ ดาวน์โหลด […]

    แบบคำขอต่างๆ ของกรมการขนส่งทางบก

    วิธีการใช้งาน :   1. ท่านสามารถพิมพ์ผ่านทางบราวเซอร์โดยจะต้องพิมพ์เอกสารทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 2. สำหรับท่านที่ต้องการดาวน์โหลด ใช้การคลิกเมาส์ปุ่มขวา แล้วคลิกที่คำสั่ง Save Target As… 3. หากเอกสารฉบับใดมี 2 หน้า ขอให้พิมพ์เอกสารหน้า-หลัง ในกระดาษแผ่นเดียวกัน ** การใช้งานต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader ในการเปิดไฟล์สำหรับพิมพ์แบบฟอร์ม    ตรวจสภาพรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์       แบบคำขอโอนและรับโอน ดาวน์โหลด       แบบคำขออื่นๆ ดาวน์โหลด       แบบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ ดาวน์โหลด       หนังสือมอบอำนาจ ดาวน์โหลด  ตรวจสภาพรถตามพระราชบัญญัติรถขนส่ง       แบบคำขออื่นๆ ดาวน์โหลด […]

    Continue Reading...