FINO Archive

  •  เตรียมกรี๊ดให้สุดเสียง กับกิจกรรม “Feel France with FINO” กิจกรรมสุดแนวที่จำลองบรรยากาศฝรั่งเศสมาไว้กลางสยามเซ็นเตอร์ ร่วมชมยามาฮ่าฟีโน่ หัวฉีด ตกแต่งพิเศษจากโครงการ All About Design by FINO ที่ตกแต่งโดย 3 พรีเซ็นเตอร์ วู้ดดี้, เจนี่ และโจอี้ ที่ไปถ่ายโฆษณาไกลถึงฝรั่งเศส พร้อมกรี๊ดกับพรีเซ็นเตอร์ทั้ง 3 คน และศิลปินดารามากมาย อาทิบอม ธนิน, มาร์กี้ ราศรี, น้ำตาล พิจักขณา, เต้ย พงศกร, พลอย ภัทรากร และโฟนลิ้ง-ไต้ฝุ่น-เฟื้อง-กู๊ด-เพชร […]

    Feel France with FINO

     เตรียมกรี๊ดให้สุดเสียง กับกิจกรรม “Feel France with FINO” กิจกรรมสุดแนวที่จำลองบรรยากาศฝรั่งเศสมาไว้กลางสยามเซ็นเตอร์ ร่วมชมยามาฮ่าฟีโน่ หัวฉีด ตกแต่งพิเศษจากโครงการ All About Design by FINO ที่ตกแต่งโดย 3 พรีเซ็นเตอร์ วู้ดดี้, เจนี่ และโจอี้ ที่ไปถ่ายโฆษณาไกลถึงฝรั่งเศส พร้อมกรี๊ดกับพรีเซ็นเตอร์ทั้ง 3 คน และศิลปินดารามากมาย อาทิบอม ธนิน, มาร์กี้ ราศรี, น้ำตาล พิจักขณา, เต้ย พงศกร, พลอย ภัทรากร และโฟนลิ้ง-ไต้ฝุ่น-เฟื้อง-กู๊ด-เพชร […]

    Continue Reading...