LX 150ie Archive

  • เวสป้า ออกสีใหม่ Vespa LX 150ie สีน้ำตาลประกายทอง (Brown Onix) บริษัท เวสปิอาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้ารถสกู๊ตเตอร์เวสป้าและพิอาจิโอ ส่งสีใหม่ในรุ่น Vespa LX 150ie สี Brown Onix (สีน้ำตาลประกายทอง) บ่งบอกความภูมิฐาน ทุกการขับขี่ ซึ่งเป็นสีน้ำตาลใหม่ต้อนรับปี 2013 จากเวสป้า บ่งบอกถึงความหรูหรา ดูดี มีสไตล์ สะท้อนถึงความภูมิฐานของผู้ขับขี่ […]

    เวสป้า ออกสีใหม่ Vespa LX 150ie สีน้ำตาลประกายทอง (Brown Onix)

    เวสป้า ออกสีใหม่ Vespa LX 150ie สีน้ำตาลประกายทอง (Brown Onix) บริษัท เวสปิอาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้ารถสกู๊ตเตอร์เวสป้าและพิอาจิโอ ส่งสีใหม่ในรุ่น Vespa LX 150ie สี Brown Onix (สีน้ำตาลประกายทอง) บ่งบอกความภูมิฐาน ทุกการขับขี่ ซึ่งเป็นสีน้ำตาลใหม่ต้อนรับปี 2013 จากเวสป้า บ่งบอกถึงความหรูหรา ดูดี มีสไตล์ สะท้อนถึงความภูมิฐานของผู้ขับขี่ […]

    Continue Reading...