MOTOR CLASSIC SHOW Archive

  • MOTOR CLASSIC SHOW 09 MARCH 2013 นิทรรศการ โชว์รถคลาสสิค ยุค 50-80 – ลุ้นของรางวัล ของสะสม ของหายาก – คันทรี่เบาๆ – มีบูธโชว์ของ, ออกร้านค้า – มีโชว์รถคลาสสิคจากผู้ร่วมงาน เที่ยงวัน ยัน เที่ยงคืน สถานที่จัดงาน อบต. บางบัวทอง *** สนใจออกบูธร้านค้า สอบถามข้อมูลได้ […]

    MOTOR CLASSIC SHOW

    MOTOR CLASSIC SHOW 09 MARCH 2013 นิทรรศการ โชว์รถคลาสสิค ยุค 50-80 – ลุ้นของรางวัล ของสะสม ของหายาก – คันทรี่เบาๆ – มีบูธโชว์ของ, ออกร้านค้า – มีโชว์รถคลาสสิคจากผู้ร่วมงาน เที่ยงวัน ยัน เที่ยงคืน สถานที่จัดงาน อบต. บางบัวทอง *** สนใจออกบูธร้านค้า สอบถามข้อมูลได้ […]

    Continue Reading...