NINJA 250 Archive

  • KAWASAKI NINJA 250   ราคาขายปลีกแนะนำ 158,500 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) เครื่องยนต์ 4 จังหวะ 2 สูบเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบ 249 ซีซี ระบบวาล์ว DOHC, 8 วาล์ว ขนาดกระบอกสูบ/ช่วงชัก 62.0 x 41.2 มม. อัตราส่วนการอัด 11.3:1 […]

    KAWASAKI NINJA 250

    KAWASAKI NINJA 250   ราคาขายปลีกแนะนำ 158,500 บาท ( รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %) เครื่องยนต์ 4 จังหวะ 2 สูบเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบ 249 ซีซี ระบบวาล์ว DOHC, 8 วาล์ว ขนาดกระบอกสูบ/ช่วงชัก 62.0 x 41.2 มม. อัตราส่วนการอัด 11.3:1 […]

    Continue Reading...