siam vw Archive

  • siam vw festival 2013 ขอเชิญร่วมกิจกรรมแข่งขันแรลลี่ประจำปีงาน siam vw festival 2013  วันอาทิตย์ที่ 17  กุมภาพันธ์ 2556 รูปแบบการแข่งขัน  คำถามพิเศษ,เรียงรูป,เรียงป้าย,หาRC  ใช้เส้นทางรอบๆกรุงเทพฯระยะทางรวมไม่เกิน 80 Km. เวลาการแข่งขัน   07.00 น.   ลงทะเบียนเพื่อรับสติกเกอร์เบอร์แข่ง+อาหารเช้า ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 ที่สวนสนุกวันเดอร์เวิล์ด พาร์ค 07.40น.    […]

    siam vw festival 2013

    siam vw festival 2013 ขอเชิญร่วมกิจกรรมแข่งขันแรลลี่ประจำปีงาน siam vw festival 2013  วันอาทิตย์ที่ 17  กุมภาพันธ์ 2556 รูปแบบการแข่งขัน  คำถามพิเศษ,เรียงรูป,เรียงป้าย,หาRC  ใช้เส้นทางรอบๆกรุงเทพฯระยะทางรวมไม่เกิน 80 Km. เวลาการแข่งขัน   07.00 น.   ลงทะเบียนเพื่อรับสติกเกอร์เบอร์แข่ง+อาหารเช้า ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 ที่สวนสนุกวันเดอร์เวิล์ด พาร์ค 07.40น.    […]

    Continue Reading...