SUZUKI S10 Archive

  • SUZUKI S10   -อยากเห็น s10 ของ เพื้อนๆ น้องๆ พี่ๆ ที่มี s10 อยู่ จะใด้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกันกับรถรุ้นนี้—-ที่หายากซะเหลือเกิน— —คันนี้ของผมเองครับ ที่ทะเบียน0097นั้นเอง ใช้แบบเเห้งๆ มาหลายปี ในที่สุดก็ตัดสินใจ (ยกเครื้องทำสีปะผุชุปปัดเงาและก็โอน)ทำใหม่ซะเป็นที ่เรียบร้อยๆๆๆๆๆ—-S10 คันนี้มีอะไหล่เดิมแท้เป็นทุนมามากโขอยู่ครับ…ทำสี ปะผุทำเองครับ มีเวลาก็ขัดๆตอกๆทุบๆทำไปวันละนิดไป ท้าเราทำเองซื้อสีที่ต้องการมา+รองพื้น+แลกเกอร์+ทิน เนอร์ไม่เกิน1500ครับ ขนาดซี้รวดยังขึ้นเองตั้งเองเลยครับ…ฝึกงานไปในตัว อิอิ..ส่วนงานชุปปัดก็ส่งไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ ส่วนมากท้างานเดิมยังเงาอยู่และไม่หนักจนดูไม่ได้ก็จ ะไม่ชุปครับ—– -ดูกันต่อครับ— —โลโก้ข้างถังปิเนียมแท้พร้อมน๊อตทองเหลืองเดิมๆ— […]

    SUZUKI S10

    SUZUKI S10   -อยากเห็น s10 ของ เพื้อนๆ น้องๆ พี่ๆ ที่มี s10 อยู่ จะใด้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกันกับรถรุ้นนี้—-ที่หายากซะเหลือเกิน— —คันนี้ของผมเองครับ ที่ทะเบียน0097นั้นเอง ใช้แบบเเห้งๆ มาหลายปี ในที่สุดก็ตัดสินใจ (ยกเครื้องทำสีปะผุชุปปัดเงาและก็โอน)ทำใหม่ซะเป็นที ่เรียบร้อยๆๆๆๆๆ—-S10 คันนี้มีอะไหล่เดิมแท้เป็นทุนมามากโขอยู่ครับ…ทำสี ปะผุทำเองครับ มีเวลาก็ขัดๆตอกๆทุบๆทำไปวันละนิดไป ท้าเราทำเองซื้อสีที่ต้องการมา+รองพื้น+แลกเกอร์+ทิน เนอร์ไม่เกิน1500ครับ ขนาดซี้รวดยังขึ้นเองตั้งเองเลยครับ…ฝึกงานไปในตัว อิอิ..ส่วนงานชุปปัดก็ส่งไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ ส่วนมากท้างานเดิมยังเงาอยู่และไม่หนักจนดูไม่ได้ก็จ ะไม่ชุปครับ—– -ดูกันต่อครับ— —โลโก้ข้างถังปิเนียมแท้พร้อมน๊อตทองเหลืองเดิมๆ— […]

    Continue Reading...