Thailand Bike & Vehicle 2013

Thailand Bike and Vehicle 2013

ชื่องาน Thailand Bike & Vehicle 2013

 สถานที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี HALL 3, 4
วันแสดง 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2556
เวลาแสดงงาน 10.30 – 20.00 น.
 ผู้จัดงาน บริษัท กวิน อินเตอร์เทรด จำกัด
ผู้สนับสนุน
  • สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย
  • สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์
  • สมาคมจักรยาน เพื่อสุขภาพไทย
วัตถุประสงค์
  • เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจจักรยาน และ ยานยนต์
  • เพื่อตอบสนองความต้องการใช้จักรยาน และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ขับขี่จักรยาน และ กลุ่มคนรักสุขภาพ ที่มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  • เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่าย ได้พบกับผู้ซื้อจากทั่วประเทศ
  • เพื่อเปิดโอกาสให้พบปะกับตัวแทนจำหน่ายจากทั่วประเทศ
รูปแบบงาน เป็นงานแสดงจักรยาน อุปกรณ์ และ อะไหล่ สำหรับจักรยาน รถกอล์ฟ จักรยาน ไฟฟ้า Scooter รถ ATV ครั้งแรกของประเทศไทย จำนวน 600 บูธ (รวม 5 งาน)
กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมแสดง
ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ประกอบ ตัวแทนจำหน่าย งานแสดงจักรยานครบวงจร อุปกรณ์ และ อะไหล่สำหรับจักรยาน ชุดขับขี่จักรยาน อุปกรณ์เสริมในการขับขี่ รวมถึง จักรยานไฟฟ้า รถกอล์ฟ Scooter ไฟฟ้า รถ ATV ประมาณ 60 คูหา
กลุ่มเป้าหมายผู้ชมงาน
บริษัทฯ คาดว่าจะมีนักลงทุน ผู้ซื้อกลุ่มเป้าหมายประมาณ 150,000 คน (รวมกัน 5 งาน) ในกรุงเทพ ปริมณฑล และ จากทั่วประเทศ เข้าชมงาน
สื่อสนับสนุนการจัดงาน