Thailand Impressive Car 2013

Thailand Impressive Car 2013

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาบางนา ระหว่างวันที่ 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2556
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา  ปิ่นเกล้า ระหว่างวันที่  5 – 11 กุมภาพันธ์ 2556
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 กุมภาพันธ์ 2556